Eerste graad - tweede leerjaar

  Latijn Moderne wetenschappen Handel
Algemene vorming
Aardrijkskunde 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2
Godsdienst 2 2 2
Muziek 1 1 1
Sport 2 2 2
Talen
Nederlands 5 5 5
Frans 4 4 4
Engels 2 2 2
Latijn 5    
Wetenschappen
Wiskunde 5 5 4
Natuurwetenschappen 1 1 1
Techniek 2 2 2
Wetenschappelijk werk   2  
Sociale en economische wetenschappen   3  
Bedrijfswetenschappen
Handel     3
Computertechnologie     2
Klassenleraaruur     1
TOTAAL 32 32 32