Eerste graad - tweede leerjaar

  Moderne talen & wetenschappen Klassieke talen (Latijn)
Algemene vorming
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Muziek 1 1
Sport 2 2
Talen
Engels 3 3
Frans 3 3
Klassieke talen (Latijn) - 5
Module Moderne talen 2 -
Nederlands 4 4
Wetenschappen
Module Wetenschappen 3 -
Natuurwetenschappen 1 1
Techniek 2 2
Wiskunde 4 4
Exploratiemodules (1 per semester)
Economie & organisatie 2 2
Maatschappij & welzijn 2 2
TOTAAL 32 32