Eerste graad - eerste leerjaar A

  Exploratie Klassieke talen
Algemene vorming
Aardrijkskunde 2 2
Beeldende vorming  2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Klassenleraaruur 1 1
Mens & samenleving 2 2
Muziek 1 1
Sport 2 2
Talen
Communicatieve vaardigheden  1 -
Frans 4 3
Klassieke talen (Latijn) - 4
Nederlands 5 4
Wetenschappen
Natuurwetenschappen 2 2
Techniek 2 2
Wiskunde 5 4
TOTAAL 32 32

In het eerst leerjaar A krijgen al onze leerlingen hetzelfde basispakket algemene vakken.
Daarnaast kiezen zij uit twee keuzepakketten:

 • ofwel 5 uur Exploratie:
  • 1 uur Frans, 1 uur wiskunde en 1 uur Nederlands extra: remediëring of uitbreiding bij de basisleerstof;
  • 1 uur communicatieve vaardigheden / ICT: stijlvol, creatief en correct taal analyseren en gebruiken in verschillende contexten
  • 1 klassenleraaruur: o.m. groepsvorming, leren studeren en plannen
 • ofwel 5 uur Klassieke talen (Latijn):
  • Latijn, initiatie Grieks, antieke cultuur
  • 1 klassenleraaruur: o.m. groepsvorming, leren studeren en plannen