Eerste graad - eerste leerjaar A

  Exploratie Latijn
Algemene vorming
Aardrijkskunde 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Sport 2 2
Muziek 1 1
Beeldende vorming 2 2
Talen
Nederlands 5 5
Frans 4 4
Latijn (klassieke studiën)   5
Wetenschappen
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 2 2
Techniek 2 2
Exploratie
Frans 1  
Wiskunde 1  
Initiatie maatschappij en media 2  
Klassenleraaruur 1  
TOTAAL 32 32

In het eerst leerjaar A krijgen al onze leerlingen hetzelfde basispakket algemene vakken.
Daarnaast kiezen zij uit twee keuzepakketten:

 • ofwel 5 uur Exploratie:
  • 1 uur Frans en 1 uur wiskunde extra: remediëring of uitbreiding bij de basisleerstof;
  • 2 uur Initiatie maatschappij en media: basiscursus ICT en proeven van de studierichtingen in onze tweede en derde graad
  • 1 klassenleraaruur: o.m. groepsvorming, leren studeren en plannen
 • ofwel 5 uur Klassieke studiën (Latijn):
  • Latijn, initiatie Grieks, antieke cultuur
  • basiscursus ICT en klassenleraaruur zijn hierin geïntegreerd