Derde graad TSO

5de jaar

  Handel Secretariaat-talen
Algemene vorming
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Sport 2 2
Talen
Nederlands 4 3
Frans 4 3
Engels 3 3
Duits 2 3
Wiskunde - Positieve wetenschappen
Wiskunde 3 2
Natuurwetenschappen 1 1
Richtingsvakken
Bedrijfseconomie 9  
Recht   2
Secretariaat   5
Zakelijke communicatie :
  Nederlands
  Frans
  Engels
 

 
2
1
1

TOTAAL 32 32

6de jaar

  Handel Secretariaat-talen
Algemene vorming
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Sport 2 2
Talen
Nederlands 4 3
Frans 4 3
Engels 3 3
Duits 2 3
Spaans   1
Wiskunde - Positieve wetenschappen
Wiskunde 3 2
Natuurwetenschappen 1 1
Richtingsvakken
Bedrijfseconomie 9  
Recht   2
Secretariaat   5
Zakelijke communicatie :
  Nederlands
  Frans
  Engels
   
1
1
1
TOTAAL 32 32