Studieaanbod

1ste graad
1ste leerjaar A
(met keuzepakket van 5 uur)
Nieuwe lessentabel
vanaf 1 september 2019
Exploratie
Klassieke talen
2de leerjaar A
(keuze uit 3 basisopties)
Nieuw
vanaf 1 september 2019
Economie en organisatie
Moderne talen en wetenschappen
Latijn
2de graad
ASO Economie
Humane wetenschappen
Wetenschappen
TSO Handel
Handel - Talen
3de graad
ASO Economie - Moderne talen
Economie - Wiskunde
Humane wetenschappen
Moderne talen - Wiskunde
Wetenschappen - Wiskunde
TSO Handel
Secretariaat - Talen
Doorstroom naar hogeschool of universiteit

Ons studieaanbod wijzigt

Vanaf 1 september 2018 wijzigt ons studieaanbod in het eerste leerjaar A. Het keuzepakket met 2 uur Klassieke studiën wordt vervangen door een keuzepakket met 5 uur Klassieke studiën.

Aansluitend vervalt vanaf 1 september 2019 in het tweede leerjaar A onze basisoptie Moderne wetenschappen met 2 uur Latijn. In de plaats komt de basisoptie Latijn.

De daaropvolgende schooljaren zullen we, jaar na jaar, Latijnse richtingen uitbouwen in onze tweede en derde graad.