Inschrijvingen Augustus

Beste kandidaat-leerlingen voor het 2de t.e.m. het 6de jaar

Beste ouders

Na de inschrijvingsdag van 4 juli bleven nog enkele plaatsen open.

jaar Richting Plaatsen
2 Moderne Wetenschappen 3
3 Humane Wetenschappen 2
3 Wetenschappen 1
4 Handel-talen 1
5 Secretariaat-talen 3
5 Wetenschappen-wiskunde 1
     

Dat betekent dat we ENKEL in die klassen nieuwe leerlingen effectief kunnen inschrijven. Uiteraard blijven ook kandidaten voor andere jaren en richtingen welkom tijdens de voorziene inschrijvingsdag: maandag 26 augustus, van 9.00 tot 12.00 uur. (adres: Kerkhofstraat 10). Hun “inschrijving” blijft dan beperkt tot ENKEL een inschrijving op een WACHTLIJST. Dat geldt eveneens voor de klassen uit bovenstaande lijst zodra daar de maximumcapaciteit wordt bereikt. Alleen in geval een ingeschreven leerling zijn/haar inschrijving alsnog annuleert, kan de eerstvolgende kandidaat van de wachtlijst van de betreffende klas effectief ingeschreven worden. Tegen die tijd zijn we mogelijk al einde augustus of zelfs begin september.

Samengevat:
- effectief inschrijven kan enkel nog in de klassen en de aantallen van de lijst hierboven
- wie zich komt “inschrijven” voor andere jaren/richtingen, komt enkel op een wachtlijst te staan; datzelfde geldt voor de klassen van de lijst hierboven zodra daar de maximumcapaciteit is bereikt
- voor een inschrijving op een wachtlijst zijn dezelfde documenten vereist als voor een effectieve inschrijving: eindrapport met attest, advies e.d van het voorbije schooljaar + identiteitskaart van de leerling.
- een inschrijving op een wachtlijst moet, net zoals een effectieve inschrijving, door (een) ouder(s) gebeuren.
- een inschrijving op een wachtlijst is, net zoals een effectieve inschrijving, enkel mogelijk ter plaatse op school en op de voorziene dag en uren, niet telefonisch of via e-mail.
- wie op een wachtlijst staat, heeft nog een kleine kans einde augustus of begin september opgebeld te worden, op het moment dat er een plaats vrij komt, en kan zich dan alsnog effectief komen inschrijven.

We zijn steeds tot verdere informatie bereid. U kan ons telefonisch bereiken op het nummer 03 355 15 00.

Met vriendelijke groeten,

Gerda Claessens

Administratief directeur