Inschrijvingen

Voorrangsperiode

Vanaf maandag 12 maart 2018 start de voorrangsperiode voor inschrijvingen in het eerste leerjaar. Deze voorrangsperiode is van toepassing voor:

 • kinderen van personeelsleden
 • leerlingen van dezelfde leefentiteit

 

Om in te schrijven tijdens de voorrangsperiode, maak je tijdig een afspraak met mevrouw Claessens.

Je kan haar bereiken op het telefoonnummer van de school (03 355 15 00) op maandag, woensdag of vrijdag.

   

  Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

  • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats ("domicilie") hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

  Inschrijvingen eerste leerjaar A

  Op woensdag 18 april 2018 stellen we de inschrijvingen open voor alle leerlingen.Tussen 14.00 uur en 17.00 uur kan u inschrijven in het gebouw Kerkhofstraat 10. 

  Inschrijven kan enkel gebeuren door (een) ouder(s). Na dit inschrijfmoment nog inschrijven kan enkel na afspraak. 

   

  Meebrengen: (voorlopig) rapport, BaSO-fiche en identiteitskaart van de leerling

   

  Er zijn 160 plaatsen. Zodra die volzet zijn, start een wachtlijst.

  Inschrijvingen voor hogere jaren (2-6)

  Op donderdag 5 juli 2018 van 9.00 tot 12.00 uur. 

   

  Meebrengen: eindrapport met attest en identiteitskaart van de leerling